BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

PVC ve Alüminyum Kapı Pencere Profilleri ve Aksesuarları, Ahşap Kompozit Kapı ve PVC esaslı yapı malzemeleri üretimi yapmakta Firmamız ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş. bilgiyi en değerli varlıklarından biri olarak kabul etmektedir.

Bilgi güvenliğinin, tüm çalışanlarının sorumluluğunda olduğunun ve bilginin istemli ya da istemsiz olarak kaybı veya usulsüz kullanılması durumunda hem şirketin hem de paydaşlarının önemli zararlar görebileceğinin bilincindedir.

Bu kapsamda firmamız;

- Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla, ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na dayalı bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak, uygulamak, gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek,

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve yürütülmesi için yetki, rol ve sorumlulukları belirlemek; bu yetki, rol ve sorumlulukları periyodik olarak gözden geçirmek,

- Bilgi güvenliğiyle ilgili tüm yasal mevzuata ve sözleşmelere uyum sağlamak,

- Bilginin ve bilgi varlıklarının korunması amacıyla, belirli zaman aralıklarında riskleri tespit etmek ve gereken aksiyonları alarak riskleri yönetmek,

- Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında faaliyetlerinin ve paydaşlarına olan sorumluluklarının kesintiye uğramaması için iş sürekliliği planlarını hazırlamak ve bu planları test etmek,

- Bilgi güvenliği açıklıklarını ve ihlal olaylarını yönetmek ve tekrarlanmamasını sağlamak,

- Bilgi güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsurun insan olduğu bilinciyle, başta çalışanları ve kritik diğer paydaşlarının da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler düzenlemek ve sonuçlarının takibini yapmakla yükümlüdür.

ADOPEN PLASTİK VE İNŞ.SAN.A.Ş, TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmayı, uygulamayı, etkinliğini gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, bilgi güvenliği yönetim sistemi amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı yönetim olarak

taahhüt eder.