POLİTİKALARIMIZ

Bilgi Güvenliği Politikamız
 

PVC ve Alüminyum Kapı Pencere Profilleri ve Aksesuarları, Ahşap Kompozit Kapı ve PVC esaslı yapı malzemeleri üretimi yapmakta Firmamız ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş. bilgiyi en değerli varlıklarından biri olarak kabul etmektedir.

Bilgi güvenliğinin, tüm çalışanlarının sorumluluğunda olduğunun ve bilginin istemli ya da istemsiz olarak kaybı veya usulsüz kullanılması durumunda hem şirketin hem de paydaşlarının önemli zararlar görebileceğinin bilincindedir.

Bu kapsamda firmamız;

 

- Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla, ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na dayalı bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak, uygulamak, gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek,

 

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve yürütülmesi için yetki, rol ve sorumlulukları belirlemek; bu yetki, rol ve sorumlulukları periyodik olarak gözden geçirmek,

 

- Bilgi güvenliğiyle ilgili tüm yasal mevzuata ve sözleşmelere uyum sağlamak,

 

- Bilginin ve bilgi varlıklarının korunması amacıyla, belirli zaman aralıklarında riskleri tespit etmek ve gereken aksiyonları alarak riskleri yönetmek,

 

- Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında faaliyetlerinin ve paydaşlarına olan sorumluluklarının kesintiye uğramaması için iş sürekliliği planlarını hazırlamak ve bu planları test etmek,

 

- Bilgi güvenliği açıklıklarını ve ihlal olaylarını yönetmek ve tekrarlanmamasını sağlamak,

 

- Bilgi güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsurun insan olduğu bilinciyle, başta çalışanları ve kritik diğer paydaşlarının da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler düzenlemek ve sonuçlarının takibini yapmakla yükümlüdür.

 

ADOPEN PLASTİK VE İNŞ.SAN.A.Ş, TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmayı, uygulamayı, etkinliğini gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, bilgi güvenliği yönetim sistemi amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı yönetim olarak

taahhüt eder.

 

 

Kalite Politikamız
 

 

 

Adopen’in kalite politikası “müşteri memnuniyeti“ne dayanır.
 

Adopen’in amacı, belirlediği üstün standartlara, teknik şartlara uygun ürünler sunmaktır.
 

Müşteri memnuniyetinin kalıcı olması için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, gerektiğinde ürün geliştirme ve belgelendirme çalışmaları yapılır. Bayileri bilinçlendirmek için eğitici kurslar düzenlenir, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak düzeltici faaliyette bulunulur.
 

Adopen’de “çalışanların mutluluğu” müşteri memnuniyetine ulaşmada en önemli koşuldur. Kararlar, ilgili çalışanların görüşleri alınarak ve “katılımcılık” esasına göre oluşturulur. Bireylerin yeterli bilgi ve beceriyle donatılarak işleriyle ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır. Herkesin işini benimsediği, yaptığı işten mutlu olduğu bir ortam hedeflenir. Sorumluluk bireysel olmakla birlikte, ekip çalışmaları teşvik edilir, ekip başarısı bireysel başarının önünde tutulur.
 

Şirketin piyasalarda rekabet gücünü artırması için “maliyet bilinci” ile hareket edilerek tasarruf sağlanmasına önem verilir. Tüm bu ilkelerin doğrultusunda Adopen; bulunduğu konumdan daha da iyiye ulaşmak için “sürekli gelişme” çabası içindedir.
 

Çevre Politikamız

 

PVC kapı pencere profilleri ve yapı malzemeleri üretimi yapmakta olan ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş. çevresel sorumluluklarının bilincinde bir firma olarak, ürünün gerçekleştirilmesinden sevkiyatın tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda ve destek süreçlerde, faaliyetlerinin çevre boyut ve etkilerini belirlemek ve bu boyutların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yöntemler belirleyerek uygulamaya almıştır. ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş. tüm faaliyetlerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yürütülmesi konusunda hassasiyet gösterecektir.
 

Bu amaçla;
 

 • Çevre ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı,
 •  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmak, etkin bir şekilde uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için gereken kaynakları tahsis etmeyi,
 • Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,
 • Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre kriterlerine uymayı ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almayı,
 • Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,
 • Çalışanlarını çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi ve motivasyonunu sağlamayı,
 • Yapılan çalışmaları çalışanları ile paylaşmayı, topluma açık tutmayı ve tüm paydaşlarının beklentilerini dikkate almayı,
 • Yeni yatırım ve projelerde çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı,
 • Çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi, ilke edinmiştir.
   

Temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için her yıl yeni hedefler belirliyoruz.  Öncelikli hedefimiz mümkün olduğunca az atık üretmek olsa da, üretim yaparken oluşturduğumuz atıkları sınıflandırıyor, geri kazanmak için çalışıyor, geri dönüşümü sağlanamayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde ve yasalara uygun olarak bertaraf ediyoruz.
 

Doğal kaynak kullanımımızı ve atık üretimimiz mümkün olan en az seviyeye indirmek için, yeni metotlar geliştirmeye çalışıyor, çevreye dost projeleri ile çevre kirliliğini önlemeyi ve çevre koruma kapsamında kurulan sistemlerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.
 

İnsan Kaynakları Politikamız
 

“Yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratmak.”
İşte ulaşmak istediğimiz temel hedef budur! Adopen’de benimsenen İnsan Kaynakları politikaları iki önemli amaca hizmet etmektedir;
 

Bunlar:
 

 • Bireyleri sorumluluk üstlenmek, insiyatif kullanmak ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive etmek.
 • Bir yandan bireyi geliştirirken, öte yandan ekip çalışmasına teşvik ederek çalışanlarımızın iş hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak.

Böylece hedeflere ve insan kaynağına daha iyi odaklanıp, kişilerin katma değerlerinin işin başarısındaki rolünü ön plana çıkarabileceğimize inanıyoruz.
 

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız;
Organizasyon yapımız ile çalışanlarımızın potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve Adopen’in ana hedeflerine ulaşmasında değer yaratabilecekleri görevlerde değerlendiriyoruz.
 

 • Profesyonel sistemler aracılığı ile İnsan Kaynakları süreçlerimizi yürütüyoruz.
 • İşin gerektirdiği nitelikler, kişisel beceriler ve bireysel performansları ele alarak, objektif ve adil bir değerlendirme yapıyoruz.
 • Çalışanlarımızın çalıştıkları birimin hedefleri ve markamızın kendilerinden beklentileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyoruz.
 • Çalışanlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını sunuyoruz.
 • Adopen değerleri ve iş ilkelerine sadık kalan ve beklentileri karşılayan tüm Adopenlilerin şirkete yarattıkları değer doğrultusunda objektif ve adil bir şekilde ücretlendiriyoruz.
   

Müşteri Memnuniyeti Politikamız
 

Adopen’in müşteri memnuniyeti politikasının temelini “Müşteri Odaklılık” oluşturur. Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda süreçlerimizi sürekli iyileştirir ve müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefleriz.
 

Müşteri memnuniyetini kalıcı kılmak için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, ürün geliştirme çalışmaları yapılır, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.
 

Müşterilerimizin her türlü geri bildirimi tarafımızdan hediye olarak algılanır. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve müşteri odaklı hizmetimizle sahip olduğumuz tüm kaynakları bu geri bildirimleri “müşteri memnuniyeti“ne dönüştürmek üzere kullanırız.
 

Adopen, müşterilerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı, müşteri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas almış, bütün müşteri memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş, müşteri odaklı bir yaklaşımı takip etmektedir.