Skip to content Skip to footer

Bilgi Güvenliği Politikamız

PVC ve Alüminyum Kapı Pencere Profilleri ve Aksesuarları, Ahşap Kompozit Kapı ve PVC esaslı yapı malzemeleri üretimi yapmakta Firmamız ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş. bilgiyi en değerli varlıklarından biri olarak kabul etmektedir.

Bilgi güvenliğinin, tüm çalışanlarının sorumluluğunda olduğunun ve bilginin istemli ya da istemsiz olarak kaybı veya usulsüz kullanılması durumunda hem şirketin hem de paydaşlarının önemli zararlar görebileceğinin bilincindedir.

Bu kapsamda firmamız;

 • Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla, ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına dayalı bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak, uygulamak, gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve yürütülmesi için yetki, rol ve sorumlulukları belirlemek; bu yetki, rol ve sorumlulukları periyodik olarak gözden geçirmek,
 • Bilgi güvenliğiyle ilgili tüm yasal mevzuata ve sözleşmelere uyum sağlamak,
 • Bilginin ve bilgi varlıklarının korunması amacıyla, belirli zaman aralıklarında riskleri tespit etmek ve gereken aksiyonları alarak riskleri yönetmek,
 • Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında faaliyetlerinin ve paydaşlarına olan sorumluluklarının kesintiye uğramaması için iş sürekliliği planlarını hazırlamak ve bu planları test etmek,
 • Bilgi güvenliği açıklıklarını ve ihlal olaylarını yönetmek ve tekrarlanmamasını sağlamak,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsurun insan olduğu bilinciyle, başta çalışanları ve kritik diğer paydaşlarının da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler düzenlemek ve sonuçlarının takibini yapmakla yükümlüdür.

ADOPEN PLASTİK VE İNŞ.SAN.A.Ş. TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmayı, uygulamayı, etkinliğini gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, bilgi güvenliği yönetim sistemi amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı yönetim olarak taahhüt eder.

Kalite Politikamız

PVC pencere ve kapı profilleri, ahşap kompozit kapı, kompozit, polimer inşaat kalıbı, dekoratif iç ve dış mekan duvar kaplaması, polymer çatı ve duvar paneli, derin kuyu sondaj borusu ile yardımcı malzemeleri üretimi, elastik yer döşemesi yapmakta olan ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş.’de, kalite yönetim sisteminin benimsenmesi amacıyla bir politika belirlenmiş ve yürürlüğe koyulmuştur.

Bu politikanın ilkeleri;

 • Çalışanlarımızın ortak katılımı ile,
 • Müşterilerimiz ile iş birliği içerisinde,
 • Kaynaklarımızı verimli kullanarak,
 • Asgari ulusal ve uluslararası standart şartlarında üretim yaparak, ürün ve hizmet kalitemizden ödün vermeden,
 • Sürekli iyileştirme ve geliştirme anlayışı içerisinde,

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamaktır.

Çevre Politikamız

PVC kapı ve pencere profilleri, ahşap kompozit kapı ,kompozit profil, polimer inşaat kalıbı, polymer çatı ve duvar paneli, dekoratif iç ve dış mekan duvar kaplaması, derin kuyu sondaj borusu, elastik yer döşemesi üretimi yapmakta olan ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş., çevresel sorumluluklarının bilincinde bir firma olarak, ürünün gerçekleştirilmesinden sevkiyatın tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda ve destek süreçlerde, faaliyetlerinin çevre boyut ve etkilerini belirlemek ve bu boyutların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yöntemler belirleyerek uygulamaya almıştır. ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş. tüm faaliyetlerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yürütülmesi konusunda hassasiyet gösterecektir.

Bu amaçla;

 • Çevre ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı,
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmak, etkin bir şeklide uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için gereken kaynakları tahsis etmeyi,
 • Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,
 • Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre kriterlerine uymayı ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almayı,
 • Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,
 • Çalışanlarını çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi ve motivasyonunu sağlamayı,
 • Yapılan çalışmaları çalışanları ile paylaşmayı, topluma açık tutmayı ve tüm paydaşlarının beklentilerini dikkate almayı,
 • Yeni yatırım ve projelerde çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı,
 • Çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi, ilke edinmiştir.

İnsan Kaynakları Politikamız

“Yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratmak.”

İşte ulaşmak istediğimiz temel hedef budur! Adopen’de benimsenen İnsan Kaynakları politikaları iki önemli amaca hizmet etmektedir;

Bunlar:

 • Bireyleri sorumluluk üstlenmek, inisiyatif kullanmak ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive etmek.
 • Bir yandan bireyi geliştirirken, öte yandan ekip çalışmasına teşvik ederek çalışanlarımızın iş hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak.

Böylece hedeflere ve insan kaynağına daha iyi odaklanıp, kişilerin katma değerlerinin işin başarısındaki rolünü ön plana çıkarabileceğimize inanıyoruz.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız;

 • Organizasyon yapımız ile çalışanlarımızın potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve Adopen’in ana hedeflerine ulaşmasında değer yaratabilecekleri görevlerde değerlendiriyoruz.
 • Profesyonel sistemler aracılığı ile İnsan Kaynakları süreçlerimizi yürütüyoruz.
 • İşin gerektirdiği nitelikler, kişisel beceriler ve bireysel performansları ele alarak, objektif ve adil bir değerlendirme yapıyoruz.
 • Çalışanlarımızın çalıştıkları birimin hedefleri ve markamızın kendilerinden beklentileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyoruz.
 • Çalışanlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını sunuyoruz.
 • Adopen değerleri ve iş ilkelerine sadık kalan ve beklentileri karşılayan tüm Adopen’lilerin şirkete yarattıkları değer doğrultusunda objektif ve adil bir şekilde ücretlendiriyoruz.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Adopen’in müşteri memnuniyeti politikasının temelini “Müşteri Odaklılık” oluşturur. Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda süreçlerimizi sürekli iyileştirir ve müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefleriz.

Müşteri memnuniyetini kalıcı kılmak için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, ürün geliştirme çalışmaları yapılır, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

Müşterilerimizin her türlü geri bildirimi tarafımızdan hediye olarak algılanır. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve müşteri odaklı hizmetimizle sahip olduğumuz tüm kaynakları bu geri bildirimleri “müşteri memnuniyetine” dönüştürmek üzere kullanırız.

Adopen, müşterilerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı, müşteri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas almış, bütün müşteri memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş, müşteri odaklı bir yaklaşımı takip etmektedir.